Learn more about

Wamakko Local Government

Hon. Abubakar Aminu

Chairman Binji LGA

Hon. Bashir IBNIDEEN

House of Representative


Wamako LGA is a semi-urban town doubling as the adminstrative center for Wamako LGA, consisting districts of Kammata, Gedwa, Gwamatse, Kaura, Kamba, Wammakko, Kalambaina, Gwamatse, Gumbi, Wajake, Bado, Kasarawa, Dundaye, Gumborawa, Akiyia, Gidan-Buba